Cine organizează?

A treia ediţie a Şcolii de Vară GEOPOLITICS este organizată de Asociaţia ASAGRIAsociaţia de Geopolitică “Ion Conea” şi Facultatea de Geografie a Universităţii Bucureşti

Asociaţia ASAGRI

Asociatia ASAGRI

Asociaţia ASAGRI este o organizaţie neguvernamentală, de drept privat, înfiinţată în anul 2010, al cărei scop îl reprezintă promovarea domeniului geopoliticii în rândul tinerilor din România.

Asociaţia ASAGRI este Asociaţia de Analize Strategice, Analize Geopolitice şi Relaţii Internaţionale.

Mai multe detalii despre proiectele organizate de Asociaţia ASAGRI, vă rugăm să accesaţi www.asagri.ro.

Asociaţia de Geopolitică “Ion Conea”

Asociaţia de Geopolitică “Ion Conea” este prima organizaţie de geopolitică din România, după anul 1989, menită a continua preocupările academice din perioada interbelică, preocupări care au ridicat şcoala română de geopolitică la nivelul celorlalte şcoli europene de înaltă ţinută şi renume.

Asociaţia de Geopolitică “Ion Conea” editează revista GEOPOLITICA,  publicaţie trimestrială de analize şi sinteze de geografie politică, geopolitică şi geostrategie, dedicată evenimentelor internaţionale şi impactului lor atât în plan politic, cât şi în dinamica mediului de afaceri.

Revista GEOPOLITICA este o publicaţie elitistă şi are ca public ţintă administraţia de stat, societatea civilă, organizaţiile internaţionale acreditate în România, mediul de învăţământ din ţară şi din străinătate, organisme militare şi mediul de afaceri.

Mai multe detalii despre Asociaţia de Geopolitică “Ion Conea” puteţi citi la adresa www.geopolitic.ro

FACULTATEA DE GEOGRAFIE A UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI

siga-geo

Universitatea din Bucureşti a fost înfiinţată prin decretul emis de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la data de 4/16 iulie 1864, care reunea într-o singură instituţie cele trei facultăţi preexistente: Facultatea de Drept, Facultatea de Litere si Filosofie si Facultatea de Stiinte; aceasta hotarâre domneasca marcând, de fapt, ridicarea pe o noua treapta a învatamântului de nivel superior ce functiona în Bucuresti înca din 1694, sub titulatura de Academia Domnească de la Sfântul Sava (denumita apoi Colegiul de la Sfântul Sava).

Prin crearea, mai întâi a Universitatii din Bucuresti (1864), iar apoi a Academiei Române (1866) si a Societatii Române Regale de Geografie (1875), s-au pus, practic, bazele institutionale ale cercetarii si învatamântului superior geografic din tara noastra, cu atât mai mult cu cât, prin aplicarea reformei lui Spiru Haret (1898) în sistemul educatiei nationale, se impunea cu stringenta necesitatea pregatirii de profesori de Geografie pentru învatamântul scolar, unde aceasta disciplina dobândise deja un rol important.

 Ca urmare, ideea înfiintarii unei catedre de geografie la Universitatea din Bucuresti, prima de acest gen din tara, a constituit principala tema a discutiilor din cadrul Societatii Române Regale de Geografie, înca din anul 1898, si s-a concretizat prin cererea pe care conducerea acestei institutii a adresat-o în acest sens, Ministerului Instructiunii Publice, în 18 martie 1899, avându-se în vedere nu numai evolutiile din domeniul cunoasterii geografice la nivel national, ci si succesele deosebite pe care bursierul Societatii, Simion Mehedinti-absolvent al Facultatii de Litere si Filosofie, le-a avut în timpul pregatirii sale la Universitatea din Leipzig (Germania), sub îndrumarea ilustrilor geografi: Ferdinand Richtofen si Friederich Ratzel, între 1893 si 1899.

În 1990, la capatul unei evolutii care n-a fost întotdeauna lina, geografia a înregistrat în Universitatea din Bucuresti, un considerabil salt înainte, prin constituirea Facultatii de Geografie, cu statut autonom.

Mai multe detalii despre Facultatea de Geografie a Universităţii Bucureşti puteţi citi la adresa www.geo.unibuc.ro